Kancelaria świadczy kompleksowe usługi na rzecz osób fizycznych, jak również przedsiębiorców obejmujące m. in.:

 • udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych;
 • tworzenie lub opiniowanie projektów umów handlowych oraz świadczenie pomocy prawnej przy negocjowaniu i zawieraniu kontraktów;
 • kompleksową reprezentację Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Prokuraturą, Policją oraz przed organami administracji publicznej państwowej i samorządowej;
 • reprezentację Klientów w postępowaniach polubownych, w tym postępowaniu pojednawczym i mediacyjnym;
 • reprezentację Klientów w negocjacjach prywatnych;
 • pomoc prawną w windykacji należności, zarówno na etapie postępowania egzekucyjnego, jak i przed wdaniem się w spór o zapłatę lub w jego toku.

Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują sprawy z zakresu m. in.:

 • prawa i postępowania karnego;
 • prawa i postępowania cywilnego (prawa zobowiązań, prawa rzeczowego, prawa spadkowego);
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego (rozwody, separacje, alimenty, kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska);
 • prawa nieruchomości;
 • prawa ochrony konsumentów;
 • prawa gospodarczego (w tym zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego oraz obsługa związana z Krajowym Rejestrem Sądowym);
 • prawa i postępowania administracyjnego;
 • dochodzenia odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych.

Kancelaria prowadzi obsługę prawną w sprawach indywidualnych, jak i w ramach stałego zlecenia. Usługi mogą być świadczone w siedzibie Kancelarii, bądź bezpośrednio u Klienta, na terenie całego kraju lub za granicą. Siedzibą Kancelarii jest Kraków.

Kancelaria w prowadzeniu powierzonych spraw kieruje się poszukiwaniem optymalnego rozwiązania problemu, przy zachowaniu szeroko pojętego interesu Klienta oraz minimalizacji kosztów związanych z rozwiązaniem sporu.